Tipy na výlet

Výlet do Kadaně

Druhé největší město bývalého chomutovského okresu patří k nejlépe zachovalým historickým městům severních Čech. Tato skutečnost byla podnětem k přidělení statutu městské památkové rezervace v r. 1978. K řadě historických skvostů se určitě řadí bývalý královský hrad, v dobách Marie Terezie přestavěný na kasárny, společně s městským gotickým opevněním, jeden z nejzachovalejších v České republice.

Více informací

 

Výlet na Krásný Dvůr

Nedaleko od Podbořan, malého města vzdáleného 30 km od Chomutova, se nachází zámek Krásný Dvůr. Do dnešní podoby byl přestavěn počátkem 18. století z původního renesančního panského domu. Velkými křídlovými mřížovými vraty vstoupíme na poměrně velký čestný dvůr, který obklopuje trojkřídlá budova zámku s plynule navazujícími hospodářskými staveními. Zámecké interiéry, ze kterých je zpřístupněno 18 místností, jsou zařízeny historickým nábytkem a vyzdobeny sbírkami obrazů a porcelánu.

Více informací

 

Výlet na přehradu Kameničku

Mezi jednu z nejstarších technických památek na Chomutovsku zajisté patří údolní nádrž Kamenička. Nachází se zhruba osm kilometrů od Chomutova v krásném krušnohorském údolí stejnojmenného potoka, který je levostranným přítokem Chomutovky. Pro malou vzdálenost se k ní můžeme vypravit i pěšky, ale nejvýhodnější je podniknout výlet na kole. Celá trasa vede po cestě s kvalitním asfaltovým povrchem s vyloučením dopravního provozu mimo krátký úsek mezi II. a III. mlýnem.

Více informací

 

Výlet do Steinbachu

Na německé straně Krušných hor 5 km za bývalým hraničním přechodem Hora svatého Šebestiána leží vskutku malebná obec Steinbach. S německou pečlivostí upravená obec nabízí jedinečnou atrakci, která musí potěšit každého návštěvníka.

Skupina místních nadšenců zde udržuje provoz na úzkorozchodné železnici. Na trati s rozchodem kolejí pouhých 750 mm působí malý vláček roztomilým dojmem.

Více informací